Om os

Tuborg Boulevard 12, 3. - DK 2900 Hellerup

Telefon (+45) 31697955

info@kapitalbasen.dk

CVR-nr. 39606291

Baggrund:

 

Flere undersøgelser og tal fra bl.a. Dansk Industri viser, at mange små/mindre virksomheder (SMV`er) mangler kapital til at vokse - faktisk er der ikke etableret en virksomhed i Danmark der har udviklet sig til mere end 1.000 ansatte siden 1996 - og samtidig udvikler den danske vækst sig med meget beherskede årlige vækstrater.

 

Kapitalbasen tror på, at væksten bl.a. skal komme fra de små/mindre virksomheder, hvilket kræver en nemmere tilgang til kapital.


Der etableres yderligere ca. 30-40.000 nye virksomheder hvert år og mange af disse virksomheder har et stort behov for kapital til at opnå deres forventninger men har samtidig ikke midlerne til at indlede samarbejde med eksterne partnere omkring kapitalrejsning.

 

Danmark er samtidig et af de lande i verden som har den største pensionsformue pr. indbygger i verden - i 2016 var tallet 4.315 milliarder kroner svarende til mere end 700.000 kroner pr. indbygger og tallet øges hvert år.

 

Der er åbnet mulighed for at investere en del af de mange pensionsmilliarder i unoterede aktier efter nærmere regler og yderligere  er der opsparet rekordmange kontanter i banken. De seneste tal fra Nationalbanken siger, at der var et samlet indlån på DKK 870 Mia. svarende til at hver voksen dansker i gennemsnit har ca. DKK 220.000 og ofte er de midler placeret til et meget lavt afkast.

 

Kapitalbasen blev derfor etableret med det formål at bringe kapitalsøgende virksomheder i kontakt med potentielle investorer på en måde, hvor alle kan være med. KAPITALBASEN tilbyder e-learningsuddannelsen KAPITAL GUIDE hvor virksomhedesejere og andre kan lære at rejse kapital professionelt på egen hånd og samtidig kan KAPITALBASEN tilbyde adgang til en stærk investor database. 

 

Direktion og ejer er William Jensen der er ekspert i kreativ kommunikation og innovation. Han har etableret Kapitalbasen med følgende vision:


Vi vil udbrede viden om kapitalrejsning og hvordan den enkelte virksomhedsejer og andre kan opnå at rejse kapital på egen hånd, hvilket skal ske ved at tilbyde effektive, tilgængelige, relevante og dokumenterbare undervisningsmaterialer


og med følgende mission


Vi vil sikre at virksomhedsejerne og andre til enhver tid har adgang til effektiv viden der kan hjælpe dem med at rejse kapital.


KAPITALBASEN har samarbejde med førende eksperter indenfor digital læring, kapitalrejsning i Danmark, jura, økonomi og salg. 

 

Aktiviteter og lovmæssigt grundlag

 

Kapitalbasen har 3 aktiviteter:


  1. Investering for egen regning i attraktive virksomheder
  2. Salg af e-learningsuddannelsen KAPITAL GUIDE og
  3. Corporate finance med følgende services:

 

  • Hvilken værdi af virksomheden skal en kapitaludvidelse baseres på- evt. få udarbejdet en værdiansættelse via en samarbejdspartner
  • Hvordan kapitalstrukturen skal være i forbindelse med en kapitaludvidelse
  • Hvilken type udbud der bør vælges i forbindelse med en kapitaludvidelse
  • Hvilken type udbuds- eller præsentationsmateriale der vil være effektivt samt hvorvidt et konkret prospekt skal udarbejdes iht prospektbekendtgørelsen.
  • Udarbejdelse af udbuds- og præsentationsmateriale
  • Udarbejdelse af markedsføringsmateriale
  • Uddannelse af de involverede personer der skal vareage tegningen af de kapitalandele, som virksomheden udsteder*

 

Kapitalbasen udøver markedsføring og corporate finance aktiviteter  men vi udøver IKKE investeringsservice eller investeringsrådgivning og derfor kræver vores aktiviteter ikke tillaldelse fra Finanstilsynet.  Vi har altid skarpt fokus på at være compliant i forhold til følgende specifikke love:

 

Lov om finansiel virksomhed (FIL)

Markedsføringsloven

Forbrugeraftaleloven

Prospektbekendtgørelsen

EU persondataforordning (GDPR)

 

*En virksomheds formidling og/eller placering af egne aktier udløser ikke tilladelsespligt efter Lov om finansiel virksomhed (§9, stk. 4), hverken i forbindelse med udstedelse af nye aktier og i forbindelse med formidling og/eller placering af aktier allerede udstedt af Selskabet selv, som formidles på vegne af eksisterende investorer. De personer, der er involveret i formidling og/eller placering af virksomhedens egne aktier (nye så vel som gamle) skal være virksomhedens ledelse eller kompetente og kvalificerede personer ansat i virksomheden som udfører denne aktivitet som en del af sit arbejde i og for Selskabet.


 

Om os

______________________________________________________________________________________________